ค้นหาสินทรัพย์ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช

ต้องการแสดงราคา
ผลการค้นหาบนแผนที่ ขายโกดัง สินทรัพย์รอจำหน่ายทุกธนาคาร ในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ขายขายโกดัง สินทรัพย์รอจำหน่ายทุกธนาคาร ในจังหวัดนครศรีธรรมราช

ค้นพบ 10 รายการ


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 1-2-50.00
ที่ตั้ง : โพธิ์ทอง ท่าศาลา นครศรีธรรมราช


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 5-0-24.70
ที่ตั้ง : ท่าไร่ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 2-3-54.00
ที่ตั้ง : หัวไทร หัวไทร นครศรีธรรมราช


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 1-1-33.00
ที่ตั้ง : นาหลวงเสน ทุ่งสง นครศรีธรรมราช


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 1-2-58 ไร่
ที่ตั้ง : ท้องเนียน ขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 2-3-68.30
ที่ตั้ง : บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 1-2-73.00
ที่ตั้ง : นาสาร พระพรหม นครศรีธรรมราช


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-1-74.3
ที่ตั้ง : ตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 2-2-15.00
ที่ตั้ง : สิชล สิชล นครศรีธรรมราช


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 3-1-9.00
ที่ตั้ง : ท่างิ้ว เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราชอำเภอในจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทสินทรัพย์

+

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

ภาคตะวันออก


โกดังหลุดจำนอง โกดังธนาคารยึด จังหวัดนครศรีธรรมราช เช็คโกดังติดธนาคาร จังหวัดนครศรีธรรมราช ค้นหาโกดังติดธนาคาร จังหวัดนครศรีธรรมราช ขายโกดังติดธนาคาร ประกาศขายโกดังกรมบังคับคดี จังหวัดนครศรีธรรมราช