ค้นหาสินทรัพย์ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช

ต้องการแสดงราคา
ผลการค้นหาบนแผนที่ ขายบ้านพักอาศัย สินทรัพย์รอจำหน่ายทุกธนาคาร ในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ขายขายบ้านพักอาศัย สินทรัพย์รอจำหน่ายทุกธนาคาร ในจังหวัดนครศรีธรรมราช

ค้นพบ 56 รายการ


ประเภท : บ้านพักอาศัย
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-2-77.00
ที่ตั้ง : เขาพังไกร หัวไทร นครศรีธรรมราช


ประเภท : บ้านพักอาศัย
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-59.00
ที่ตั้ง : ละอาย ฉวาง นครศรีธรรมราช


ประเภท : บ้านพักอาศัย
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-59.50
ที่ตั้ง : ห้วยปริก ฉวาง นครศรีธรรมราช


ประเภท : บ้านพักอาศัย
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-1-57.00
ที่ตั้ง : ทุ่งโพธิ์ จุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช


ประเภท : บ้านพักอาศัย
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-1-79.00
ที่ตั้ง : ขอนหาด ชะอวด นครศรีธรรมราช


ประเภท : บ้านพักอาศัย
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-1-96.10
ที่ตั้ง : นาไม้ไผ่ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช


ประเภท : บ้านพักอาศัย
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-81.30
ที่ตั้ง : เกาะเพชร หัวไทร นครศรีธรรมราช


ประเภท : บ้านพักอาศัย
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-80.50
ที่ตั้ง : ควนกลาง พิปูน นครศรีธรรมราช


ประเภท : บ้านพักอาศัย
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-80.10
ที่ตั้ง : ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช


ประเภท : บ้านพักอาศัย
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-2-56.90
ที่ตั้ง : ท่าไร่ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช


ประเภท : บ้านพักอาศัย
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-42.10
ที่ตั้ง : ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช


ประเภท : บ้านพักอาศัย
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-1-26.40
ที่ตั้ง : แก้วแสน นาบอน นครศรีธรรมราช


ประเภท : บ้านพักอาศัย
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-70.80
ที่ตั้ง : ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช


ประเภท : บ้านพักอาศัย
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-65.10
ที่ตั้ง : ถ้ำพรรณรา ถ้ำพรรณรา นครศรีธรรมราช


ประเภท : บ้านพักอาศัย
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 1-3-96.20
ที่ตั้ง : ลานสกา ลานสกา นครศรีธรรมราช


ประเภท : บ้านพักอาศัย
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-1-66.00
ที่ตั้ง : ถ้ำพรรณรา ถ้ำพรรณรา นครศรีธรรมราช


ประเภท : บ้านพักอาศัย
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 1-0-0.00
ที่ตั้ง : ไทยบุรี ท่าศาลา นครศรีธรรมราช


ประเภท : บ้านพักอาศัย
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-1-78.30
ที่ตั้ง : สมควร สามจุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช


ประเภท : บ้านพักอาศัย
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-52.80
ที่ตั้ง : คลัง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช


ประเภท : บ้านพักอาศัย
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-2-19.00
ที่ตั้ง : ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราชอำเภอในจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทสินทรัพย์

+

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

ภาคตะวันออก


บ้านพักอาศัยหลุดจำนอง บ้านพักอาศัยธนาคารยึด จังหวัดนครศรีธรรมราช เช็คบ้านพักอาศัยติดธนาคาร จังหวัดนครศรีธรรมราช ค้นหาบ้านพักอาศัยติดธนาคาร จังหวัดนครศรีธรรมราช ขายบ้านพักอาศัยติดธนาคาร ประกาศขายบ้านพักอาศัยกรมบังคับคดี จังหวัดนครศรีธรรมราช