ค้นหาสินทรัพย์ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช

ต้องการแสดงราคา
ขายขายตึกแถว สินทรัพย์รอจำหน่ายทุกธนาคาร ในจังหวัดนครศรีธรรมราช

ค้นพบ 10 รายการ


ประเภท : ตึกแถว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-24.2
ที่ตั้ง : ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง นครศรีธรรมราช


ประเภท : ตึกแถว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-24.6
ที่ตั้ง : ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช


ประเภท : ตึกแถว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-24.5
ที่ตั้ง : ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง นครศรีธรรมราช


ประเภท : ตึกแถว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-20.9
ที่ตั้ง : ตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช


ประเภท : ตึกแถว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-26.7
ที่ตั้ง : ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช


ประเภท : ตึกแถว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-22.5
ที่ตั้ง : ตำบลจันดี อำเภอฉวาง นครศรีธรรมราช


ประเภท : ตึกแถว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-21.2
ที่ตั้ง : ตำบลปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช


ประเภท : ตึกแถว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 1-2-93
ที่ตั้ง : ตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน นครศรีธรรมราช


ประเภท : ตึกแถว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-31
ที่ตั้ง : ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช


ประเภท : ตึกแถว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-49.5
ที่ตั้ง : ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง นครศรีธรรมราชอำเภอในจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทสินทรัพย์

+

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

ภาคตะวันออก


ตึกแถวหลุดจำนอง ตึกแถวธนาคารยึด จังหวัดนครศรีธรรมราช เช็คตึกแถวติดธนาคาร จังหวัดนครศรีธรรมราช ค้นหาตึกแถวติดธนาคาร จังหวัดนครศรีธรรมราช ขายตึกแถวติดธนาคาร ประกาศขายตึกแถวกรมบังคับคดี จังหวัดนครศรีธรรมราช