ค้นหาสินทรัพย์ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช

ต้องการแสดงราคา
ขายขายตึกแถว สินทรัพย์รอจำหน่ายทุกธนาคาร ในจังหวัดนครศรีธรรมราช

ค้นพบ 10 รายการ


ประเภท : ตึกแถว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-26.3
ที่ตั้ง : สิชล สิชล นครศรีธรรมราช


ประเภท : ตึกแถว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 1-2-93
ที่ตั้ง : เขาพระ พิปูน นครศรีธรรมราช


ประเภท : ตึกแถว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-20.9
ที่ตั้ง : ท่ายาง ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช


ประเภท : ตึกแถว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-22.5
ที่ตั้ง : จันดี ฉวาง นครศรีธรรมราช


ประเภท : ตึกแถว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-26.7
ที่ตั้ง : ท่าเรือ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช


ประเภท : ตึกแถว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-24.6
ที่ตั้ง : ท่างิ้ว เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช


ประเภท : ตึกแถว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-24.5
ที่ตั้ง : ชะมาย ทุ่งสง นครศรีธรรมราช


ประเภท : ตึกแถว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-31
ที่ตั้ง : ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช


ประเภท : ตึกแถว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-24.2
ที่ตั้ง : ชะมาย ทุ่งสง นครศรีธรรมราช


ประเภท : ตึกแถว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-49.5
ที่ตั้ง : ถ้ำใหญ่ ทุ่งสง นครศรีธรรมราชอำเภอในจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทสินทรัพย์

+

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

ภาคตะวันออก


ตึกแถวหลุดจำนอง ตึกแถวธนาคารยึด จังหวัดนครศรีธรรมราช เช็คตึกแถวติดธนาคาร จังหวัดนครศรีธรรมราช ค้นหาตึกแถวติดธนาคาร จังหวัดนครศรีธรรมราช ขายตึกแถวติดธนาคาร ประกาศขายตึกแถวกรมบังคับคดี จังหวัดนครศรีธรรมราช